Algemene voorwaarden Spiegel InZicht

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de (paarden)coach sessies,
trajecten, trainingen, groepscoachings, workshops, coaching retraites en algehele dienstverlening,
tenzij anders vermeld.

1. PRIVACY EN VEILIGHEID
1.1 De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de training, workshop,
coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere
betrokkenen, verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen vrij om
over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.

1.2 Gedurende trainingen en of groepscoachings en workshops is het niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken. Alleen met toestemming van de coach/trainer en deelnemers. Hierop mogen in geen geval andere deelnemers herkenbaar of onherkenbaar op staan zonder toestemming.

1.3 De coaches zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben
de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid. Deelname is dan ook geheel op eigen risico.

2 DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID
2.1 Spiegel InZicht is geen vervanging voor medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Raadpleeg altijd eerst een gekwalificeerde arts bij engstige fysieke en/of psychische klachten alvorens deel te nemen aan onze diensten.

2.2 Klachten, blessures en medische aandoeningen dienen altijd van te voren aangegeven te worden zodat Spiegel InZicht hier rekening mee kan houden en/of aanpassingen kan doen.

2.3 Spiegel InZicht is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die zich gedurende de training, workshop, coaching, retraites etc. kunnen ontstaan.

2.4 Je verklaart hierbij gezond te zijn en volledig af te zien van claims tegen Spiegel InZicht bij iedere blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens de training, workshops, coaching, retraites etc.


3 VERZEKERING
3.1 Zorg-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Annuleringsverzekering is aan te raden.

3.2
Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting zijn volledig voor rekening van de deelnemer.

 

4 INSCHRIJVING EN BETALING
4.1 Na inschrijving en betaling van de volledige kosten ontvangt de deelnemer circa een week

voor aanvang van de training, workshop, coaching of retraite informatie met betrekking tot de start,
locatie en tijdstip. • Tijdens de workshops, trainingen en groepscoaching geldt dat we mede gebruik maken van het groepsproces. Bij te weinig inschrijvingen kunnen wij de kwaliteit van onze
dienstverlening niet garanderen en behouden wij ons het recht voor om de training, workshop of coaching te verzetten naar een latere datum of te cancellen.

4.2 Inschrijving bij trajecten en retraites is pas definitief na een aanbetaling van €200,- die via een betaalverzoek betaald dient te worden. Het resterende bedrag dient 8 weken vóór de start te zijn voldaan. Dit kan middels een betaalverzoek.

4.3 Annulering van deelname kan slechts schriftelijk via email gedaan worden op het volgende email adres: info@rosavandamcoaching.nl en is gelding na de bevestiging van annulering door Spiegel InZicht.

4.4 Bij annulering van deelname aan een groepscoaching, training, workshop, coaching, trajecten en retraites gelden de volgende regels met betrekking tot de verschuldigde kosten:

Groepscoaching, workshop, training:
Tot 4 weken voor aanvang wordt er 10% van de kosten in rekening gebracht
Tussen de 4 en 2 weken voor aanvang: 50% van de kosten
Minder dan 2 weken voor aanvang: 100% van de kosten

– Tussentijds opzeggen: 100% van de kosten

Trajecten:
Tot 2 maanden voor aanvang wordt er 10% van de kosten in rekening gebracht
Tussen de 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de kosten
Tussen de 1 maand en de 2 weken voor aanvang: 75% van de kosten
Minder dan 2 weken voor aanvang: 100% van de kosten

– Tussentijds opzeggen: 100% van de kosten

Retreat:
– Tot 2 maanden voor aanvang wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht
– Tussen de 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 75% van de kosten
– Minder dan 4 weken voor aanvang:
100% van de kosten

Tussentijds opzeggen: 100% van de kosten

4.5 Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. De deelnemers zijn vrij om niet deel te nemen aan het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van de verschuldigde kosten of vervangende activiteiten.

4.6 Indien deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training, workshop of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar alleen na overleg en mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Spiegel InZicht zijn doorgegeven per email.

Rosa van Dam Coaching.